O FIRMI
INTERNATIONAL POINT S & D,  Maleška 34,  Beograd ,  tel +381 (0)11 2651717 ,PRODAJA I UGRADNJA KANALSKOG LIVA ,  ARMATURA ,  PANELNIH OGRADA ,  KLIMA UREDJAJA ,  REGULACIJA OTPADA
I-POINT

ISTORIJAT PREDUZECA:
Preduzece INTERNATIONAL POINT S&D d.o.o. je osnovano 08.08.2005.godine kao društvo sa ogranieenom odgovornošcu i 100% privatnim kapitalom.
Osnivaci su:
MECUM d.o.o Litijska cesta 43, Ljubljana, Republika Slovenija, ciji je vlasnik i direktor Damjan Debeljak i
Slaviša Vujanac, ul.Ducevac 121, Beograd-Umka, Republika Srbija.
Direktor preduzeaa i odgovorno lice za zastupanje je Slaviša Vujanac. diplomirani ekonomista.
Preduzece INTERNATIONAL POINT S&D d.o.o. za sada uspešno posluje kao malo pravno lice.

STRUKTURA ZAPOSLENIH:
Preduzeae je pocelo sa dva zaposlena radnika, a sada u stalnom radnom odnosu ima šest zaposlenih radnika,od toga troje zaposlenih sa visokom i troje sa višom školskom spremom sa tendencijom širenja posla i zaposlenih.

AKTIVNOSTI PREDUZECA:
Kao što smo naveli, jedan od osnivaca je preduzece MECUM d.o.o.(osnovano 1989.godine i jedno je od prvih privatnih preduzeaa u Republici Sloveniji), tako da imamo zadatak i cilj da pozitivna iskustva tog preduzeca. prenesemo na I-POINT S&D d.o.o. Sve o preduzecu MECUM d.o.o. možete videti na web-site-u, www.mecum.si
Osnovna nit vodilja preduzeaa jeste kvalitet obavljenih usluga i briga za kupca.Preduzeae INTERNATIONAL POINT S&D d.o.o. ima cilj i zadatak da svoje poslove razvija u tri segmenta:
Trgovina uvoz, izvoz i zastupanje inostranih kompanija
Konsalting i inžinjering poslovi
Poslovi medjunarodne trgovine i finansijski menadžment.
U okviru ova tri segmenta preduzeae INTERNATIONAL POINT S&D d.o.o. ce poslove i zadatke bazirati na sledeaum programima:


Program sekundarnih sirovina (otpadno gvoždje, obojeni metali, plastika, papir i ostali neopasni otpad)
U okviru ovog programa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, razvijanje poslova sakupljanja i trgovine sekundarnih sirovina (otpadno gvoždje, obojeni metali, plastika, papir i ostali neopasni otpad)


Program metaloprerade i odlivaka (nodularni, sivi i celicni liv,odlivci po uzorku i crtežu;armature za vodovod, sisteme grejanje i procesnu industriju)
Kako je u vlasništvu našeg osnivaca Mecum d.o.o. Livar group u eijem sastavu su cetiri livnice (Livar d.d. Ivanena Gorica; Livar d.d. Crnomelj; Jelšingrad livar a.d. Banja Luka; Topola livar d.o.o. Topola) mašinska obrada Topola livar MO d.o.o. Topola tako da u okviru ovog programa radimo trgovinu svim vrstama odlivaka posebno težište je na kanalskom livu, to jest šaht poklopci i rešetke za vodovod i kanalizaciju, kao i liveno gvozdeni fazonski komadi. Isto tako zastupamo i radimo trgovinu IMP armatura, posebno težište tako?e za vodovod i kanalizacijiu.U okviru ovog programa radimo i trgovinu polietilenskih i polipropilenskih cevi za vodovod i kanalizaciju na bazi partnerskih odnosa sa preduzeaem Konti-hidroplast Djevdjelija, Makedonija. Isto tako na bazi partnerskih odnosa radimo trgovinu šavnih I bešavnih cevi renomiranog proizvo?aea CMC Sisak Hrvatska.

Program gradjevinskih materijala (ogradni sistemi i kapije,elektrofilterski pepeo, pesak, šljunak i kameni agregat)

U okviru ovog programa zastupamo i radimo trgovinu panelnih ograda i kapija Francuske firme Dirickx group. Takodje u sklopu ovog programa imamo nameru da u potpunosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, razvijamo poslove korišaenja elektrofilterskog pepela i šljake iz termoelektrana i toplana u gradjevinarstvu (proizvodnja cementa, betona, nasipanje i stabilizacija zemljišta). Isto tako u okviru ovog programa a vezano za preduzeca koja se bave eksploatacijom peska, šljunka i kamenog agregata kojima isporucujemo celicne odlivke bavimo se i trgovinom njihovih proizvoda(pesak , šljunak i kameni agregat)

Program klimatizacije (rezidencijalna klimatizacija, industriska klimatizacija, ventilacija i solarni sistemi)
U okviru ovg programa razvijanje trgovine i poslova isporuke, montaže i servisiranje klima uredjaja,sistema ventilaije,podnog grejanja
toplotnih pumpi  francuske firme Airwell, kao i solarnog grejanja Solar friends

Program nautike
U okviru ovog programa razvijanje prodaje i servisiranje jahti i brodova, kako novih, tako i polovnih, a u skladu sa zakonom i propisima Republike Srbije i Republike Crne Gore. Zastupnici smo renomiranog Italijanskog proizvo?aea jahti i brodova Absolute.

Program jednokratni poslovi i ostalo
Vezano za ovaj program radimo trgovinu po principu jednokratnih poslova. Znaei poslovi koji su vezani za trgovinu, uvoz i izvoz za poznate kupce i partnere, kako i specificnu robu.

Nadamo se da ce se Vaše interesovanje za naše programe i usluge pretvoriti u uspešnu saradnju.Kontaktirajte nas, ili dodjite i uverite se, zašto preduzece INTERNATIONAL POINT S&D d.o.o. želi da postane lider u svom domenu poslovanja
.
INTERNATIONAL POINT  S & D doo ,     adresa : Maleška 34 , Beograd , tel : 011 2651717
NAŠI INOSTRANI PARTNERI

MECUM, Slovenija
LIVAR, Slovenija
PIREX, Hrvatska
IMP ARMATURE,Slovenija
DIFA TRADING, Slovenija
COM - PLEO, Hrvatska
AIRWELL GROUP, Francuska
DIRICKX GROUP, Francuska
SICCOM, Francuska
LEGRAS, Francuska
ABS, Acciaierie Bertoli Safau SpA, Italija
AZIMUT BENEDTTI GROUP, Italija
MASCAGNI, Italija
CARBOUNION BOHEMIA, Eeška
DANTHERM, Danska
ELECTRA CP, Izrael
KS KUFSTEIN, Austrija
FRANK& SCHUTLE, Austrija
LIVAR-JELŠINGRAD, Bosna i Hercegovina
RUDNIK LIGNITA STANARI, Bosna i Hercegovina


JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd Eletroprivreda Srbije, Termoelektrane "Nikola Tesla", Obrenovac-Beograd Elektroprivreda Srbije "Elektrodistribucija Beograd", Beograd Republika Srbija "Putevi Srbije", Beograd Preduzeae za puteve "Beograd put",        Ratko Mitrovia "Niskogradnja", Beograd Preduzeae za vodne puteve "Ivan Milutinovia" PIM, Beograd JKP Info stan, Beograd Elektroprivreda Srbije JP "Kolubara", Lazarevac- Beograd Rudnap group "Minel kotlogradnja", Beograd JP "Železnice Srbije" Beograd Bagersko brodarsko preduzeae, Beograd EKO YU Hellenic Petroleum, Beograd Naftna kompanija Lukoil-Beopetrol, Beograd Multicon, Beograd JP Službeni glasnik, Beograd Termomont, Beograd Transportšped, Beograd Beošped, Beograd Beounija, Beograd Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd JKP "Mediana", Niš Preduzeae za puteve "Niš", Niš Alfa plam Vranje, Vranje Specijalizivano zavarivaeko preduzeae "Zavarivae", Vranje Milan Blagojevia "Minerva", Lueani Montažno proizvodno preduzeae "Jedinstvo" Sevojno Tehnicom plus, Užice Topola-Livar, Topola JKP Niskogradnja; Kragujevac Lafarge beoeinska fabrika cementa, Beoein Holcim Srbija, Popovac-Paraain Metalac Gornji Milanovac Fabrika otkovaka "Lola" Lešak JKP Stan, Novi Sad
-NAŠA REFERENC LISTA-
sva prava zadržana  INTERNATIONAL POINT  S&D 2011               design  : StevanZ 0631019353
-LIVENI POKLOPCI I REŠETKE ZA ŠAHTOVE ZA PTT,STRUJU,KANALIZACIJU,

-ARMATURE ZA VODOVOD,TOPLOVODE
I PROCESNU INDUSTRIJU

-KLIME ,SPLIT,INVERTORI,KONVERTORSKI
RADIJATORI,PODNO I SOLARNO GREJANJE

-PANELNE OGRADE ,PANELI STUBOVI I KAPIJE

-SEKUNDARNE SIROVINE I OTPAD
I JOŠ MNOGO TOGA............................
PROVERITE ZAŠTO SMO NAJBOLJI
- CIME SE BAVIMO -
KANALSKI LIV
ARMATURE
OGRADE I KAPIJE
KLIMA UREDJAJI
SEKUNDARNE SIROVINE
KONTAKT
O FIRMI
POCETNA STRANA